Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r.

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r. - KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472)  roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.

Powrót na początek strony