O gminie

Gmina Poświętne to gmina wiejska, jej gospodarka oparta jest przeważnie na działalności rolniczej, która jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. Podstawowym kierunkiem produkcji jest chów trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Gmina Poświętne  jest gminą w  70 % zgazyfikowaną, w 75 %, skanalizowaną i w 100 % zwodociągowaną. W 33 wsiach zmodernizowane zostało uliczne oświetlenie.  

Wójtem Gminy Poświętne jest inż. Witold Łapiński, który pełni tę funkcję od 1993 r.

Powrót na początek strony