Rada Gminy i Komisje Rady Gminy

Rada Gminy i Komisje Rady Gminy

Skład Rady Gminy Poświętne:

 1. Przewodniczący Rady - Wiesław Gołębiewski
 2. Wiceprzewodniczący - Paweł Tomaszewski

  Radni:
 3. Stanisław Brzozowski
 4. Andrzej Dzierżek
 5. Piotr Klimaszewski
 6. Zbigniew Łapiński
 7. Andrzej Mucha
 8. Agnieszka Ostrowska
 9. Wojciech Feliks Roszkowski
 10. Mariusz Rzepny
 11. Marcin Maciej Stańczuk
 12. Jacek Świerżewski
 13. Elżbieta Tokarz
 14. Marcin Piotr Twarowski
 15. Krystyna Żochowska

Komisje Rady Gminy Poświętne:

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1. Andrzej Dzierżek - Przewodniczący
2. Piotr Klimaszewski - członek
3. Marcin Piotr Twarowski - członek
4. Wiesław Gołębiewski - członek
5. Paweł Tomaszewski - członek

Komisja Rewizyjna

1. Stanisław Brzozowski - Przewodniczący
2. Zbigniew Łapiński - członek
3. Jacek Świerżewski - członek
4. Marcin Piotr Twarowski - członek
5. Marcin Maciej Stańczuk - członek,
6. Andrzej Mucha - członek

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy

1. Wojciech Feliks Roszkowski - Przewodniczący
2. Stanisław Brzozowski - członek
3. Andrzej Dzierżek - członek
4. Elżbieta Tokarz - członek

 

Rada Gminy i Komisje

Powrót na początek strony