XVII Sesja Rady Gminy Poświętne VIII Kadencji.

27 maja 2021 r., w sali narad Urzędu Gminy w Poświętnem odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Poświętne VIII Kadencji.

Sesję ropoczął Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Gołębiewski, który przedstawił porządek obrad.

Po przyjęciu porządku obrad Radni zapoznali się z informacją w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Poświętne, którą przedstawił zaproszony na sesję komendant posterunku policji w Łapach nadkomisarz Tomasz Organek.

W następnym punkcie radni pozytywnie zaopiniowali podanie Pana Jakuba Dobrzyńskiego w sprawie dofinansowania w 50 % (15000 zł) przedsięwzięcia pt. „Dawni mieszkańcy wsi Poświętne. Genealogia i życie codzienne.” polegającego na opracowaniu monografii i przeniesienia praw autorskich na Gminę Poświętne dotyczącej historii Gminnej miejscowości Poświętne.

Podczas sesji  podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2024,
  • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2021 rok,
  • określenia średniej ce ny jednostki paliwa w Gminie Poświętne wykorzystywanej do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w roku szkolnym 2021/2022,
  • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Powrót na początek strony