Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne o wydaniu postanowienia GPZ.6220.5.2021.

Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego w miejscowości Józefin.

Powrót na początek strony