Pomoc społeczna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem

Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne- ośrodki pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem

Alicja Kamińska - Kierownik

Dorota Perkowska - główny księgowy

Monika Choińska – starszy pracownik socjalny

Magdalena Dera – pracownik socjalny

Monika Łapińska – referent

Aneta Ostrzygało - asystent rodziny

Adres:18-112 Poświętne 21

Tel. 85 6501310; 85 6501113

e-mail: gops@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl


Godziny pracy: od poniedziałku do piątku  7.15   - 15.15

Powrót na początek strony