Urząd Gminy w Poświętnem

Władze Gminy:

Wójt Gminy Poświętne - inż. Witold Łapiński - przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 8:00 do 15:30 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Poświętnem.

Zastępca Wójta Gminy Poświętne - mgr Alfred Dobrzyński

Skarbnik Gminy Poświętne - mgr Anna Zawadzka.

Referaty i Komórki Organizacyjne:

  Stanowisko ds. księgowości budżetowej :  Roksana Truskolaska
  Stanowisko ds. księgowości budżetowej:   Anna Roszkowska
  Stanowisko ds. księgowości podatkowej:    Elżbieta Grochowska
  Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat:  Agnieszka Kuryś
  Stanowisko ds. zezwolenia na alkohol,stypendia, akcyza:  Andrzej Brzozowski

Urząd Stanu Cywilnego
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Alicja Henryka Dobrzyńska
  Stanowisko ds  ewidencji ludności i dowody osobiste 
Sprawy obywatelskie

Radca Prawny;
   Jarosław Kazimierz Łapiński

Stanowisko do spraw dróg i gospodarki nieruchomościami
   Tomasz Malecki

Stanowisko do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i rolnictwa
   Karol Sienkiewicz

Stanowisko do spraw administracyjno – kancelaryjnych

Stanowisko do spraw obsługi rady gminy i kultury
   Izabela Czemierys

Stanowisko do spraw promocji gminy i informatyki
  Andrzej Suchowierski

Lista sołectw i sołtysów:

 1.  Brzozowo - Antonie - Roszkowski Marek
 2. Brzozowo - Chabdy -
 3.  Brzozowo - Chrzczony - Kuczaba Ewelina
 4.  Brzozowo - Chrzczonki -
 5.  Brzozowo - Korabie - Tokarz Elżbieta
 6.  Brzozowo - Muzyły - Tomasz Pietryńczak
 7.  Brzozowo - Panki - Borecka Ewa
 8.  Brzozowo - Solniki -
 9.  Brzozowo Stare - Porowska Małgorzata
10. Chomizna - Jabłońska Helena
11. Dzierżki -
12. Dzierżki - Ząbki - Przybylski Bogusław
13. Gabrysin - Osmólski Andrzej
14. Gołębie - Gołębiewska Danuta
15. Grochy - Szymborski Ireneusz
16. Józefin -
17. Kamińskie Jaski - Kamiński Wojciech
18. Kamińskie Ocioski - Mojzel Łukasz
19. Kamińskie Wiktory - Kamińska Joanna
20. Kamińskie Pliszki - Kamińska Joanna
21. Liza Nowa - Zakrzewska Renata
22. Liza Stara - Baranowski Edward
23. Łukawica - Osiekowicz Mariusz
24. Marynki - Brzozowski Jan
25. Poświętne - Siedlecki Aleksander
26. Pietkowo - Wilczewski Andrzej
27. Pietkowo Drugie - Pasiuk Stanisław
28. Porośl - Wojsławy - Mierzejewska Bożena
29. Porośl - Głuchy - Rostkowski Aleksander
30. Turek -
31. Wołkuny - Sylpaczuk Krzysztof
32. Wilkowo Nowe - Łapiński Krzysztof
33. Wilkowo Stare - Kuryś Agnieszka
34. Zdrody Nowe -
35. Zdrody Stare - Perkowska Wanda

Powrót na początek strony