Rozbudowa wodociągu na odcinku Zdrody Stare – Brzozowo - Solniki zakończona.

27 czerwca 2024 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Zdrody Stare – Brzozowo - Solniki ”.

Przekazanie placu budowy wykonawcy robót nastąpiło w dniu 8 maja 2024 r., natomiast roboty budowlane rozpoczęły się w dniu 19 czerwca 2024 r.

Inwestycja polegała na rozbudowie sieci wodociągowej o długości około 1377 mb o „bajpas” łączący dwie nitki wodociągu na odcinku Zdrody Stare – Brzozowo - Solniki.

Rozbudowana sieć wodociągowa rozdzielcza objęła swoim zakresem możliwość wykonania przyłączy wodociągowych na terenie istniejących w tym rejonie działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe oraz wpłynęła pozytywnie na eksploatację systemu wodociągowego w tym rejonie gminy Poświętne poprzez likwidację „ślepej końcówki” rurociągu w miejscowości Brzozowo - Solniki.

W wyniku realizacji tej inwestycji gospodarka wodociągowa będzie prowadzona w sposób zorganizowany oraz kontrolowany.

Wartość inwestycji:

169 997,00  zł brutto – źródło finansowania – 100% dotacji z budżetu państwa

Wykonawcą robót była firma „BASTEM Marcin Bastek”.

Powrót na początek strony