Aktualności

Ilustracja do artykułu informacjai.png

Informacja o ponownym wyborze oferty GPZ.271.16.2021- dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2021/2022.

Ilustracja do artykułu informacjai.png

Informacja o wyborze oferty GPZ.271.16.2021- dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2021/2022.

Ilustracja do artykułu Obwieszczenie0.png

Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Pietkowo.

Ilustracja do artykułu Wojewoda Podlaski.jpg

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, przebudowę, rozbudowę i rozbiórkę linii kolejowej nr 6 (E 75).

Ilustracja do artykułu Obwieszczenie0.png

Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego dla inwestycji - budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Liza Stara.

Ilustracja do artykułu herb na stronę.png

Zaproszenie do składania ofert - dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2021/2022.

Ilustracja do artykułu Obwieszczenie0.png

Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji celu publicznego - oświetlenie Marynki.

Ilustracja do artykułu Segregacja śmieci_min.jpg

Przypominany mieszkańcom gminy Poświętne o prawidłowej i rzetelnej segregacji odpadów.

Inwestycje

Ilustracja do artykułu RFDRmin.jpg

Gmina Poświętne otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grochy.

Ilustracja do artykułu rewitalizacja miniat.jpg

Gmina Poświętne realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo”.

Ilustracja do artykułu brzozowo1.jpg

W 2019 r. Gmina Poświętne zrealizowała projekt pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII .Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.6

Ilustracja do artykułu Droga.jpg

„Przebudowa drogi gminnej nr 107586B Brzozowo Antonie - Brzozowo Stare oraz nr 160035B w miejscowości Brzozowo Stare”:

Kultura

Ilustracja do artykułu spotknaie min.jpg

0 lipca 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Zośką Papużanką, która na co dzień mieszka w Krakowie i jest nauczycielką języka polskiego.

Ilustracja do artykułu logoMKDNiS1.png

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem realizuje projekt pn. Z książką w teatr.

Ilustracja do artykułu Plakat Produkt lokalny – wprowadzanie żywności do obrotu i promocja min.jpg

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego wspólnie z Domem Kultury w Poświętnem zapraszają producentów na spotkanie „Produkt lokalny – wprowadzanie żywności do obrotu i promocja”.

Ilustracja do artykułu Wyjazd do kina min.jpg

Dom Kultury w Poświętnem zaprasza dzieci od 6 roku życia na wakacyjny wyjazd do kina.

Oświata i sport

Ilustracja do artykułu Zakończenie roku szkolnego 2020_2021 – miniat.jpg

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem.

Ilustracja do artykułu Konsultacje nowych zasad przyznawania Stypendium Premiera.jpg

14 czerwca 2021r. dwoje uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesłąwa Prusa wzięło udział w konsultacjach dotyczących nowych zasad przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Ilustracja do artykułu 01.jpg

Zestawy SkriBot dla szkoły w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” .

Ilustracja do artykułu szkoła w chmurze.png

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem Szkołą w Chmurze Microsoft.

Powrót na początek strony