Aktualności

wybLizS.jpg

11 lipca 2024 r. odbyły się wybory Sołtysa w miejscowości Liza Stara.

OSP.png

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP Poświętne i OSP Pietkowo.

Państwowa_Inspekcja_Sanitarna-logo.jpg

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o wyniku badania próbki wody pobranej dnia 13.06.2024 r. z wodociągu Brzozowo Stare.

GOPS.png

Informacja o kwocie dofinansowania ze środków budżetu Państwa.

bon.png

Od 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego.

UsAzbestu.png

Wójt Gminy Poświętne informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków dla przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym: "Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach rolnych”.

OgloZam.png

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy

świetlice) (500 x 350 px) (1).png

„Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojsławach i zagospodarowanie placu w Brzozowie Muzyłach”.

OGŁOSZENIE o zamówieniu.png

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych: nr 107572 B i 107573 B w miejscowości Marynki.

dotacja OSPmin.jpg

24 czerwca 2024 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem podpisała umowę z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej na nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

podsumowanie.06.2024min.jpg

Biblioteka prowadzi działalność czytelniczo - kulturalną. Aby dotrzeć do większej liczby odbiorców promuje czytelnictwo w sieci oraz publikuje informacje o działaniach stacjonarnych.

Wycieczka do Warszawymin.jpg

Dom Kultury oraz Klub Seniora "Przyjaciele" zapraszają na wycieczkę do Warszawy.

Plakat konkursumin.jpg

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”.

piknik_porośl min.png

Dom Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich Poroślanki zapraszają na piknik.

miniTPPAARO.jpg

Dom Kultury w Poświętnem posiada stałą ofertę zajęć skierowanych do różnych grup wiekowych.

mammografiamin.png

9 lipca br. zapraszamy Panie od 45 do 74 roku życia na bezpłatne badania mammograficzne do Poświętnego.

Inwestycje

OgloZam.png

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy

świetlice) (500 x 350 px) (1).png

„Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojsławach i zagospodarowanie placu w Brzozowie Muzyłach”.

Zakończenie inwestycjimin.jpg

27 czerwca 2024 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Zdrody Stare – Brzozowo - Solniki ”.

umowa_min.jpg

W dniu 13 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Poświętnem została podpisana pomiędzy Gminą Poświętne i Parafią pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków w ramach otrzymanego przez gminę dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

Wiadomości kulturalne

podsumowanie.06.2024min.jpg

Biblioteka prowadzi działalność czytelniczo - kulturalną. Aby dotrzeć do większej liczby odbiorców promuje czytelnictwo w sieci oraz publikuje informacje o działaniach stacjonarnych.

Wycieczka do Warszawymin.jpg

Dom Kultury oraz Klub Seniora "Przyjaciele" zapraszają na wycieczkę do Warszawy.

piknik_porośl min.png

Dom Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich Poroślanki zapraszają na piknik.

miniTPPAARO.jpg

Dom Kultury w Poświętnem posiada stałą ofertę zajęć skierowanych do różnych grup wiekowych.

Oświata i sport

Aktywna Szkoła min.jpg

Od 1 lipca br. na boisku Orlik przy szkole podstawowej odbywają się zajęcia sportowe. Aktualizacja harmonogramu zajęć: 1-7.07.2024r.

Orlik zaprasza min.png

7 dni w tygodniu zajęcia sportowe i spędzanie wolnego czasu w aktywny i zdrowy sposób. Zapraszamy!

styp2.png

24 czerwca 2024 r. w Domu Kultury w Poświętnem odbyła się uroczystość wręczenia stypendium najlepszym uczniom Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023_2024 min.jpg

21 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem.

Powrót na początek strony