Aktualności

Ilustracja do artykułu ZARZĄDZENIE3.png

Zarządzenie Wójta Gminy Poświętne i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Brzozowo Stare.

Ilustracja do artykułu Obwieszczenie0.png

Obwieszczenie Wójta Gminy Poświętne o zwieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia realizowanego w miejscowości Józefin.

Ilustracja do artykułu Obwieszczenie0.png

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego w miejscowości Liza Stara.

Ilustracja do artykułu Odbiór odpadów gabarytowych - czerwiec 2021 r..jpg

Odbiór odpadów gabarytowych z terenu Gminy Poświętne: 21 -24 czerwca 2021 r.

Ilustracja do artykułu Wojewoda Podlaski.jpg

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wznowieniowego - lokalizacja linii kolejowej.

Ilustracja do artykułu gops na strone.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem informuje o terminie wydawania żywności w czerwcu 2021r.

Ilustracja do artykułu komunikat.jpg

Wójt Gminy Poświętne informuje, iż w 2021 roku na terenie gminy Poświętne planuje się kontynuowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ilustracja do artykułu czyste-powietrze-logo.webp

Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws Programu Czyste Powietrze.

Inwestycje

Ilustracja do artykułu RFDRmin.jpg

Gmina Poświętne otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grochy.

Ilustracja do artykułu rewitalizacja miniat.jpg

Gmina Poświętne realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo”.

Ilustracja do artykułu brzozowo1.jpg

W 2019 r. Gmina Poświętne zrealizowała projekt pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII .Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.6

Ilustracja do artykułu Droga.jpg

„Przebudowa drogi gminnej nr 107586B Brzozowo Antonie - Brzozowo Stare oraz nr 160035B w miejscowości Brzozowo Stare”:

Kultura

Ilustracja do artykułu „Stare Jest Piękne” – wystawa w Domu Kultury w Poświętnem miniat.jpg

„Stare jest piękne” – wystawa przedmiotów zabytkowych oraz rękodzielniczych w galerii Domu Kultury w Poświętnem.

Ilustracja do artykułu zajęcia_szachowe 2021.jpg

Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży – spotkanie organizacyjne w Domu Kultury w Poświętnem.

Ilustracja do artykułu Plakat na konkurs_ projekt maskotki bibliotecznej Miniaturka1.jpg

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem ogłasza konkurs na wakacje. Zapraszamy do udziału :)

Ilustracja do artykułu lekcjaminiat.jpg

10 czerwca 2021 r. w Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem odbyła się pierwsza w tym roku stacjonarna lekcja biblioteczna.

Oświata i sport

Ilustracja do artykułu Konsultacje nowych zasad przyznawania Stypendium Premiera.jpg

14 czerwca 2021r. dwoje uczniów Szkoły Podstawowej im. Bolesłąwa Prusa wzięło udział w konsultacjach dotyczących nowych zasad przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Ilustracja do artykułu 01.jpg

Zestawy SkriBot dla szkoły w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” .

Ilustracja do artykułu szkoła w chmurze.png

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem Szkołą w Chmurze Microsoft.

Ilustracja do artykułu Konstytucjaszkoła.jpg

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Polski.

Powrót na początek strony