Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem  - wszelkie informacje znajdują się na stronie  www Witryna Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem

Sekretariat tel: (085) 650-13-60

Dyrektor
Bożena Brzozowska

Wicedyrektorzy
Wioletta Gołaszewska
Krystyna Skorupska

Działalność sportową Szkoły Podstawowej w Poświętnem wspiera Uczniowski Klub Sportowy ORKAN.

Oświata i sport

Powrót na początek strony