Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Alicja Dobrzyńska

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

tel. 85 650 13 14, 85 650 11 64, 85 650 13 10 wew. 3, pokój nr 16

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz zadania wynikające z innych aktów prawnych, związane ze sprawami osobowymi.

Aktualne informacje dotyczące spraw obywatelskich oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Link poniżej:

Urząd Stanu Cywilnego

Powrót na początek strony