„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem zaprasza do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

wspieraj seniora min.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem informuje, iż w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowanym w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dokonuje rozpoznania potrzeb osób zainteresowanych udziałem w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji nagłej.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Poświętne zainteresowanych udziałem w programie do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poświętnem od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 osobiście lub pod nr tel. 537 296 838 w terminie 04.05. 2022  r. – 31.05.2022 r.

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Powrót na początek strony