Władze gminy i referaty

Wójt Gminy Poświętne - inż. Witold Łapiński

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek tygodnia
w godzinach od 8:00 do 15:30 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Poświętnem

Zastępca Wójta Gminy Poświętne - mgr Alfred Dobrzyński

stanowisko ds zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych

Skarbnik Gminy Poświętne - mgr Anna Zawadzka

Referaty i Komórki Organizacyjne

Referat Finansowo - Księgowy
   Stanowisko ds. księgowości budżetowej:  Anna Roszkowska
   Stanowisko ds. księgowości budżetowej:   Roksana Górska
   Stanowisko ds. księgowości podatkowej:   Elżbieta Grochowska
   Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat:   Agnieszka Kuryś
   Stanowisko ds. akcyza, zezwolenia na alkohol:  Andrzej Brzozowski

Urząd Stanu Cywilnego
    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Alicja Henryka Dobrzyńska
    Stanowisko ds  obywatelskich ewidencji ludności (dowody osobiste) - Justyna Ożarowska
RODO - informacje: poniżej plik do pobrania
Sprawy Obywatelskie - informacje

Radca Prawny
   Jarosław Kazimierz Łapiński

Stanowisko do spraw dróg i gospodarki nieruchomościami
   Tomasz Malecki

Stanowisko do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i rolnictwa
   Karol Sienkiewicz

Stanowisko do spraw administracyjno – kancelaryjnych
  Natalia Lulka

Stanowisko do spraw obsługi rady gminy i kultury
   Izabela Czemierys

Stanowisko do spraw promocji gminy i informatyki
  Andrzej Suchowierski

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony