Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Program ochrony środowiska dla gminy Poświętne na lata 2020-2024".

Powrót na początek strony