Położenie Gminy Poświętne

Gmina Poświętne leży w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego i graniczy od
północy z gminą Łapy, od północnego – wschodu z Gminą Suraż, Od wschodu i południowego wschodu z Gminą Wyszki, od południa z Gminą Brańsk, od zachodu i południowego – zachodu z Gminą Nowe Piekuty, a od północnego – zachodu z Gminą Sokoły.

Geograficznie Gmina położona jest w obrębie trzech mezoregionów wchodzących w skład
makroregionu Niziny Północno – Podlaskiej, są nimi:

Równina Bielska, występująca na południe od linii Nowa Liza – Stara Liza – Pietkowo,

Wysoczyzna Wysokomazowiecka – zajmująca pozostałą część Gminy.

Dolina Górnej Narwi – zajmująca niewielki skrawek na północ od Ostrowa.

Mapa Powiatu Białostockiego

 Mapa Gminy Poświętne

Powrót na początek strony