Bank Spółdzielczy w Poświętnem

Na terenie gminy funkcjonuje Oddział Banku Spółdzielczego w Łapach.

Adres: 18-112 Poświętne 38
tel. (085) 650 13 16

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.30 - 14.00.

Powrót na początek strony