Doradztwo dla rolników

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku.

Dyżur pełni Jarosław Bartłomiejczuk

we wtorki  w godz. 8.30 - 14.30

w Urzędzie Gminy w Poświętnem, pokój nr 5

tel. 604 773 755

W ramach dyżuru prowadzone jest:

- doradztwo indywidualne;
- pomoc przy sporządzaniu wniosków o fundusze strukturalne UE do Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa;
- sporządzanie planów i wniosków rolnośrodowiskowych;
- wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednie;
- organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników.

Doradztwo dla rolników

Powrót na początek strony