Umowa na modernizację świetlic podpisana.

„Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojsławach i zagospodarowanie placu w Brzozowie Muzyłach”.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 5 lipca 2024 roku zawarto umowę (Nr 26/2022)  ma wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojsławach i zagospodarowanie placu w Brzozowie Muzyłach” z firmą  „JAN” Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński,  Bryki 28a, 18 -200 Wysokie Mazowieckie

Wykonawcę zamówienia reprezentował Pan Janusz Jabłoński – właściciel firmy.

Zadanie realizowane pod nazwą „Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojsławach i zagospodarowanie placu w Brzozowie Muzyłach” zostało dofinansowane w 90 % ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zamówienia – 2 147 136,34 zł:

  • kwota dofinansowania z ww. Programu wynosi 1 932 422,71 zł;
  • wkład własny wynosi 214 713,63 zł.

Termin wykonania umowy do dnia 12.11.2024 r.

Inwestycja będzie polegała na modernizacji budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Pietkowo, Zdrody Nowe, Wilkowo Stare, Grochy, Brzozowo Stare, Porośl Wojsławy. Szczególnie budynki świetlic w Pietkowie i w Zdrodach Nowych są w złym stanie technicznym i wymagają pilnej przebudowy. W ramach robót zostanie m.in. wymieniona i przebudowana konstrukcja dachu oraz pokrycie dachowe. Wykonane zostaną prace elewacyjne. Zostanie zamontowana nowa stolarka okienna i drzwiowa oraz zostaną wykonane kompleksowe roboty instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynków. W pozostałych budynkach świetlic w Brzozowie Starym i Wilkowie Starym zostaną wykonane roboty elewacyjne, konserwacja i czyszczenie pokrycia dachowego oraz roboty malarskie wewnątrz budynków. W świetlicy w miejscowości Grochy zostanie wykonania izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna wszystkich ścian zewnętrznych metodą żywicznej iniekcji ciekłokrystalicznej ze względu na zawilgocenie ścian od gruntu. W świetlicy w miejscowości Porośl Wojsławy zostanie wykonana nowa posadzka betonowa  wraz z warstwą izolacji termicznej wykończona płytkami gresu. Kolejna część zadania będzie polegała także m. in. na uporządkowaniu nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Brzozowo - Muzyły. Teren placu zostanie uporządkowany (nawieziony i wyrównany) i ogrodzony. Plac zostanie częściowo utwardzony za pomocą kostki betonowej, na pozostałej części zostanie wykonany trawnik.

Podpisanie umowy na modernizację świetlic.jpg

Powrót na początek strony