Umowy na dotacje dla OSP podpisane.

W czerwcu 2024 r. zostały podpisane umowy z Prezesami Jednostek OSP Poświętne i OSP Pietkowo na przekazanie dotacji.

Gmina Poświętne udzieliła dotacji celowej łącznie w kwocie 18 500,00 zł dwóm jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Poświętne: OSP Poświętne w kwocie 9500,00 zł i OSP Pietkowo w kwocie 9000,00 zł.

Dotacja w kwocie 14 500,00 zł pochodzi z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach otrzymanej przez Gminę Poświętne pomocy finansowej na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.100.2024 z dnia 17.04.2024 r. oraz  4 000,00 zł ze środków własnych budżetu Gminy Poświętne.

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP Poświętne i OSP Pietkowo.

Powrót na początek strony