Podsumowanie działań Domu Kultury w Poświętnem – czerwiec 2024 r.

Dom Kultury w Poświętnem posiada stałą ofertę zajęć skierowanych do różnych grup wiekowych.

W czerwcu zostały podjęte następujące działania:

 • zajęcia plastyczne (4 spotkania);
 • zajęcia ze śpiewu dla dzieci (1 spotkanie);
 • zajęcia z języka angielskiego, prowadzone przez Szkołę Języków Obcych Ambasada (3 spotkania);
 • zajęcia taneczno-rozwojowe prowadzone przez PAARO (4 spotkania);
 • Strefa malucha – zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku 2-3 lata (1 spotkanie);
 • Klub Seniora (1 spotkanie);
 • Klub Mam (2 spotkania);
 • 2 czerwca – udział w obchodach Gminnego Dnia Strażaka w Pietkowie;
 • 8 czerwca – współorganizacja Dnia Rodziny przy Szkole Podstawowej w Poświętnem;
 • 11 czerwca – Bal Seniora – spotkanie integracyjne Klubów Seniora z Poświętnego oraz Turośni Kościelnej;
 • 15 czerwca – udział dzieci w Wielkim Tanecznym Pucharze PAARO w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku;
 • 24 czerwca – udział w Gali Stypendialnej;
 • 28 czerwca – wystawa podsumowująca działalność Pracowni Plastycznej w semestrze letnim;

Działalność w Pietkowie:

 • Kraina wyobraźni" - zajęcia plastyczno-techniczne i ruchowe (1 spotkanie);
 • zajęcia ze śpiewu dla dorosłych (1 spotkanie);
 • 27 i 28 czerwca - Wakacyjne zajęcia z Domem Kultury – dzieci wykonały wspólnie piniatę, wypełniły ją słodyczami i rozbiły. Następnie chętnie uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych. Nie zabrakło też sportowej rywalizacji. Na zakończenie odbył się piknik na kocyku.

 

Powrót na początek strony