Dotacja na nowy sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poświętnem.

24 czerwca 2024 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem podpisała umowę z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej na nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków otrzymanych tytułem dotacji „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG - krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego’’.

W ramach udzielonej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotacji w kwocie

8 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem  zakupiono:

  • wąż tłoczny W 25/20 - 10 szt,
  • rozdzielacz kulowy 52/25-52-25 - 1 szt,
  • prądownica wodna PW 25 - 2 szt,
  • miernik Altair czujnik wielogazowy - 1 szt.

Kwota dotacji KSRG   8 000,00 zł.
Całkowity koszt          8 000,00 zł.

Powrót na początek strony