„Przebudowa drogi gminnej nr 107586B Brzozowo Antonie - Brzozowo Stare oraz nr 160035B w miejscowości Brzozowo Stare”.

„Przebudowa drogi gminnej nr 107586B Brzozowo Antonie - Brzozowo Stare oraz nr 160035B w miejscowości Brzozowo Stare”:

- projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa,
- projekt dofinansowano z programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
- wartość dofinansowania: 196 732,68 zł,
- całkowita wartość inwestycji: 731 637,19 zł.

Opis projektu: przebudowano dwie drogi gminne o łącznej długości 2,33 km, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o łącznej  grubości 8 cm i szerokości 4,0 m, utwardzono pobocza z pomocą kruszywa naturalnego oraz wykonano nowe oznakowanie pionowe drogi, wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "TRAKT" Spółka z o.o. w Wysokiego Mazowieckiego.

Powrót na początek strony