Konstytucja 3 Maja - uroczystości w formie online - e-apel.

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Polski.

Wójt Gminy Poświętne Pan Witold Łapiński oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poświętnem Pani Bożena Brzozowska wraz z uczniami i rodzicami zapraszają mieszkańców gminy do obejrzenia prezentacji oraz filmu w związku z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja jest aktem niosącym gwarancje swobód obywatelskich, tradycji chrześcijańskich, tolerancji i ogólnoludzkich wartości, formami upamiętniania wydarzenia oraz jego wpływem na kształtowanie się późniejszej tożsamości suwerennego narodu polskiego.            

Konstytucja 3 Maja, właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku. Była to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
          

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Poniżej link do prezentacji na temat Konstytucji 3 Maja.

Prezentacja - Konstytucja 3 Maja

* (autor prezentacji: pedagogiczna.biala)
Monika Mnich
Justyna Żoch

Zapraszamy do obejrzenia Apelu z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Apel

Piotr Sobieszczak

Powrót na początek strony