Budowa oświetlenia ulicznego w Zdrodach Starych.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdrody Stare w trybie zaprojektuj i wybuduj”.

Prace rozpoczęto podpisaniem umowy z Wykonawcą w dniu 25.06.2020 r.

Zadanie obejmowało wykonanie następujących elementów:

  • sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia budowy, i wszelkich innych pozwoleń wymaganych prawem na realizację ww. inwestycji,
  • wykonanie napowietrznej linii oświetleniowej o długości około 196 mb przewodem AsXSn 2x25mm2,
  • montaż 5 słupów żelbetowych wraz oprawami oświetleniowymi o mocy 70W,

Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech.

Wartość inwestycji wyniosła 45 510,00 złotych brutto.

Odbiorór inwestycji nastapił 11 grudnia 2020 r.

Powrót na początek strony