Zakończono inwestycję: zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare.

W 2019 r. Gmina Poświętne zrealizowała projekt pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII .Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.6

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, którego celem była rewitalizacja centrum miejscowości Brzozowo Stare. Projekt polegał na budowie obiektów małej architektury w ramach zagospodarowania centrum miejscowości Brzozowo Stare. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi 0,317 ha.

W ramach projektu wybudowano: kosze drewniane okrągłe, ławki drewniane z oparciem, tablice drewniane edukacyjno-informacyjne, ogrodzenie drewniane z okrąglaków, pergole z donicami wraz z roślinnością pnącą, huśtawkę, konstrukcję na wałkach, wiatę - zadaszenie przystankowe drewniane, mostek łukowy konstrukcji drewnianej, obudowę na studnię sześciokątną, zestaw gimnastyczny konstrukcji drewnianej sześciokątnej, podwójny stół konstrukcji betonowej z siedziskami do gry w szachy i chińczyka, WC (sanitariat) w obudowie drewnianej, altanę drewnianą.

Wybudowano również ogrodzenie stawu z siatki stalowej, obłożono skarpy stawu płytami „JUMBO”. Posadzono żywopłot z żywotnika zachodniego, odprowadzono wody z powierzchni utwardzonych, utwardzono grunt naturalną kostką granitową szarą.

Oddane do użytku centrum wsi posłuży nie tylko mieszkańcom Brzozowa Starego, ale i okolicznych wsi zapewniając możliwość efektywnego spędzania wolnego czasu. Zamontowana infrastruktura będzie służyła nie tylko do uprawiania sportu, ale również do spotkań towarzyskich. Inwestycja pozytywnie wpływa także na stan środowiska naturalnego oraz wizerunek miejscowości, która posiada pięknie zagospodarowane centrum wsi.

Koszty projektu : 422 735,75 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 138 881,41 zł.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Green Serwis Group Sp. z o.o. z Białegostoku.

Powrót na początek strony