Remont schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Poświętnem.

„Wykonanie okładzin granitowych na podjeździe dla niepełnosprawnych i schodach zewnętrznych przy budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poświętnem”.

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 24 czerwca 2020 r.

Zakres robót obejmował:

  • demontaż istniejących płytek na schodach oraz na podjeździe,
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni schodów oraz na podjeździe,
  • montaż okładzin granitowych na spocznikach, stopnicach i podstopnicach,
  • montaż cokołów granitowych,
  • wykonanie uzupełnienia tynku mozaikowego na powierzchni bocznej schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych,
  • wykonanie uszczelnienia pokrycia dachu z blachy trapezowej ułożonego na zadaszeniu wejścia do budynku

Wykonawcą robót była Firma „GRAMIR Mirosław Falkowski” z Łap.

Wartość inwestycji wyniosła 31 480,00  zł brutto.

Odbiór inwestycji nastąpił 30 października 2020 r.

Powrót na początek strony